نامه قدردانی جمعی از بازنشستگان لرستان به امام جمعه خرم آباد

امام جمعه محترم ومحبوب خرم اباد

حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای شاهرخی

ازاینکه حضرتعالی پیشقدم بیان معیشت ووضعیت اسفناک بازنشستگان شده اید

کمال تشکروقدردانی می نماییم

لازم است خدمت حضرتعالی عرض نماییم که بازنشستگان کشوری ولشکری وتامین اجتماعی همان رزمندگان ۸سال دفاع مقدس وطلایه داران عرصه ی بی منت خدمت در دوران اشتغال تمام راههای رسیدن به حق وحقوق پایمال شده ی خودرا ازجمله ملاقات بانمایندگان مجلس، ملاقات بامسئولین صندوق بازنشستگی کشوری، نامه نگاری های متعدد، پتیشن های صدهزارامضایی، درخواست ملاقات باریاست محترم جمهوری، درخواست ملاقات نمایندگان بازنشستگان بادفتر رهبرمعظم انقلاب ودرخواست ملاقات بااستانداران هراستان راپیموده ایم که باکمال تاسف با دربهای بسته روبرو شده ایم حتی مسئول سازمان برنامه وبودجه ومعاونان ایشان اجازه ملاقاتی به کهنسالان وموسفیدان داده نشد

مابازنشستگان همیشه پای نظام وانقلاب ورهبری فرزانه بوده وهستیم ولی عدم توجه وبی اعتنایی به قشرفهیم بازنشسته زیبندی کشوری که داعیه عدالت و مساوات راداردنخواهدبود

بازنشستگان درطول ۸سال جنگ تحمیلی متحمل مشقات روحی وروانی وجسمی شده اندودرصدبالایی ازاماراین قشر جانباز، رزمنده، خانواده معززشهدا ویاایثارگرندوسی سال کسورات قانونی خودراپرداخت نموده اندکه دردوران پیری ازاندوخته های خوداستفاده نمایندصندوق بازنشستگی ازمحل اندوخته های ما دارای شرکتها، وهلدینکها وموسسات فراوانی هست که دراختیار غیر سهامداران ان قراردارند وافراد بیگانه ای برانها مدیریت می نمایند ومااز این امکانات بهره مند نیستیم وبیمه مکمل ودرمان بازنشستگان به یک بحران مبدل شده است حتی مسئولین برای پرداخت چندرغازحقوق پایین روی سرمامنت بگذارنددرحالیکه کفاف ۵روز زندگی باتوجه به تورم بالا رانمی دهد

ازشماتقاضا داریم باهماهنگی استاندارمحترم هرماه یک جلسه برگزار گرددکه دران چندنفربه نمایندگی جامعه هدف شرکت نمایندواستاندارمحترم درجلسات ماهانه باهیات دولت مسائل ومشکلات بازنشستگان راانتقال ونتیجه ملموس ان دیده شودبدون شک بازنشستگان قدردان زحمات شما ومسئولین دلسوزخواهندبود

باتشکر

جمعی ازبازنشستگان لشکری وکشوری استان لرستان

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داغ ترین ها