ارتباط با ما

ارتباط با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهروز محمدی

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۶۰۲۳۰۳ محمدی   |   ۰۹۱۶۷۴۶۵۹۶۵مهدی کیانی

پست الکترونیک:

info@barpanews.ir

behroozmo447@gmail.com

رسانه برپا نیوز در پذیرش، “رد” و یا “ویرایش” مطالب ارسالی مختار است. مطالب ارسالی چنان‌چه شامل توهین، افترا به کسی نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، در این پایگاه خبری منتشر می‌شود. نوشته‌های بخش “نظرات” نیز شامل این قانون می‌شوند.
مطالب منتشر شده، بیان‌گر دیدگاه “پایگاه خبری برپا نیوز” نمی‌باشند.
برپا نیوز وابسته به هیچ گروه یا جناح سیاسی اعم از چپ و راست، اصلاح طلب یا اصول گرا نیست، اما مطالب حوزه‌ی سیاسی را به شرطی که مطابق با قوانین مطبوعات باشند، منتشر خواهد کرد

داغ ترین ها