جلسه رفع فقر مطلق به ریاست فرماندار دلفان باحضور بخشداران و سایر اعضاء در محل فرماندار تشکیل شد

جلسه رفع فقر مطلق به ریاست فرماندار دلفان باحضور بخشداران و سایر اعضاء در محل فرماندار تشکیل شد.   🔹 مهمترین مصوبات جلسه؛   _مقرر گردید: اداره کار نسبت به معرفی ۱۷ مرکز دارای کد

خرداد ۱۱, ۱۴۰۱ - 12:30 بعد از ظهر ادامه مطلب

داغ ترین ها