مدیرکل استاندارد لرستان از صدور مجوز استاندارد برای ۲ وسیله تفریحی در شهرستان دلفان خبر داد

سامانه نظارت بر وسایل تفریحی، در پرتال سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به ثبت مشخصات تجهیزات بازی اقدام نمایند تا پس از انجام بازرسی توسط شرکت های بازرسی همکار و رفع نواقص احتمالی، مجوز استاندارد

شهریور ۲, ۱۴۰۱ - 10:40 بعد از ظهر ادامه مطلب

داغ ترین ها