مهدی کیانی معلم جوان دلفانی در محور فعالیت های جهادی و عام المنفعه نشان مطهر انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان کاندید کسب نشان مطهر شد

مهدی کیانی معلم جوان دلفانی در محور فعالیت های جهادی و عام المنفعه نشان مطهر انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان کاندید کسب نشان مطهر شد.   🏆کاندیداهای دریافت نشان مطهر انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱ - 0:30 قبل از ظهر ادامه مطلب

داغ ترین ها